Drukuj

Maskotka - Bogumi?ka

Prace plastyczne uczniów inspirowane obrazami malaraki z naszego regionu Pani Zofii Fabia?skiej

Kr?g Przyja?ni - sadzenie krzewów przekazanych przez Nadle?nictwo Koniecpol

Drzewko Przyja?ni - praca plastyczna wykonana przez naszych uczniów jako upominek dla partnerów

Zielnik - wabrane drzewa i krzewy ze wszystkich krajów uczestnicz?cych w programie

Kule przyja?ni do maskotki projektu - Atomium

Tablice Comeniusowskie przedstawiaj?ce tradycje ?wi?t Bo?ego Narodzenia w krajach partnerów i w Polsce 

Europejska Galeria Comeniusa - tablica informacyjna dla ca?ej spo?eczno?ci SOSW w Bogumi?ku

Tablice prezentuj?ce kraje partnerskie i Polsk?

Potrawy krajów uczestnicz?cych w programie wykonane przez uczniów SOSW w Bogumi?ku