Drukuj

Wykaz dokumentów wymaganych przy przyj?ciu do Szko?y Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego.

1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kszta?cenia specjalnego

2. Odpis arkusza ocen, je?li dziecko ucz?szcza?o do szko?y

3. Podanie do Starostwa Powiatowego (zgodnego z miejscem zamieszkania) celem umieszczenia dziecka na okres nauki szkolnej w Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumi?ku od danego roku szkolnego oraz o przyznanie miejsca w internacie

4. Karta zdrowia

5. Odpis skróconego aktu urodzenia z po?wiadczeniem na odwrocie miejsca sta?ego zameldowania

6. Trzy zdj?cia

7. ?wiadectwo uko?czenia szko?y podstawowej,

Wykaz dokumentów wymaganych przy przyj?ciu do Szko?y Specjalnej Przysposabiaj?cej do Pracy.

1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kszta?cenia specjalnego

2. Podanie do Starostwa (zgodnego z miejscem zamieszkania) celem umieszczenia dziecka na   okres nauki szkolnej w Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumi?ku od danego roku szkolnego oraz o przyznanie miejsca w internacie

3. ?wiadectwo uko?czenia gimnazjum

4. Odpis skróconego aktu urodzenia z po?wiadczeniem na odwrocie miejsca sta?ego zameldowania

5. Karta zdrowia

6. Trzy zdj?cia

Adres O?rodka:
Specjalny O?rodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumi?ku
42-235 Lelów
tel./fax. 0-34/ 355-00-04; 355-83-15
poczta: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres Organu Prowadz?cego:
Starostwo Powiatowe w Cz?stochowie
ul. Sobieskiego 9
42-200 Cz?stochowa
Wydzia? Edukacji, Zdrowia, Kultury Sportu
tel. 0-34/ 322-91-41