PDF Drukuj Email

1. mgr Szymczyk Halina - wicedyrektor Ośrodka

2. mgr Abramska Agata - nauczyciel wychowawca

3. mgr Bieda Grażyna - nauczyciel wychowawca

4. mgr Brych Edyta - nauczyciel wychowawca

5. mgr Dąbrowski Piotr - nauczyciel wychowawca

6. mgr Dziura Katarzyna - nauczyciel wychowawca

7. Gajewska Lidia - nauczyciel wychowawca

8. mgr Janik Halina - nauczyciel wychowawca

9. mgr Jasion Iwona - nauczyciel wychowawca

10. mgr Kiepal Bożena - nauczyciel wychowawca

11. mgr Kot Danuta - nauczyciel wychowawca

12.mgr Marcjan Aneta-nauczyciel wychowawca

13. mgr Mazur Ewelina - nauczyciel wychowawca

14. mgr Nowak Agnieszka - nauczyciel wychowawca

15. mgr Pikos Iwona - nauczyciel wychowawca

16. mgr Stefańska Małgorzata - nauczyciel wychowawca

17. mgr Urbańczyk Grazyna - nauczyciel wychowawca

18. mgr Włodarska Agnieszka - nauczyciel wychowawca

19. mgr Wołek Piotr - nauczyciel wychowawca

20. mgr Wójcik Piotr -nauczyciel wychowawca


        

            Zapewnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i właściwej realizacji podstawowych zadań Ośrodka. W pierwszym dziesięcioleciu stan kwalifikacji nauczycieli był bardzo zróżnicowany. Sytuacja uległa poprawie w drugim dziesięcioleciu funkcjonowania placówki, gdy nastąpiła znaczna stabilizacja kadry oraz podwyższanie przez nich poziomu wykszta?cenia. Ostatnie piętnastolecie przyniosło zupełną zmianę w strukturze kwalifikacji kadry. Podnosi je ona poprzez studia magisterskie, podyplomowe oraz na innych formach kształcenia nauczycieli. Ulega zmianie także polityka kadrowa placówki. Zatrudnia się przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem specjalistycznym. Wśród kadry pedagogicznej Ośrodka liczącej 44 nauczycieli poszczególnych szkół i nauczycieli wychowawców internatu nie brak jest entuzjastów nauczycielskiej profesji. Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w Ośrodku to ludzie o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zdolni do empatii i wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dużą wagę w Ośrodku przywiązuje się do samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Taki poziom przygotowania kadry do pracy sprawia, iż rozumie ona problemy dziecka specjalnej troski. Potrafi w swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy dydaktyczno– wychowawczej i rewalidacyjnej znaleźć radość i zadowolenie

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama