PDF Drukuj Email

Przy O?rodku od pocz?tku jego istnienia dzia?a Dru?yna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” im. Janusza Korczaka, która wchodzi w sk?ad Hufca Lelów, dzia?aj?cego pr??nie pod komend? Pani Marianny Matuszczyk. Dru?yna w Bogumi?ku prowadzona jest przez dru?ynow? Beat? Skrzypczyk, Ma?gorzat? Bry?? i Arkadiusza Staszowskiego. W ramach dru?yny dzia?aj? cztery zast?py. Harcerze uczestnicz? w zbiórkach, ogniskach, zdobywaj? nowe sprawno?ci. Andrzejkowe i miko?ajkowe spotkania z harcerzami z Hufca Lelów u nas w Bogumi?ku przesz?y ju? do tradycji. W ramach pracy w harcerstwie uczniowie przyst?puj? do przyrzeczenia harcerskiego, spotykaj? si? na integracyjnych harcerskich spotkaniach w Lelowie, Irz?dzach, Drochlinie, Konstantynowie, Kielcach, Skar?ysku Kamiennej, a tak?e na Zlocie Dru?yn Nieprzetartego Szlaku „Pod Namiotem S?o?ca” w
Sielpi. Co roku w okresie lata nasi wychowankowie s? uczestnikami obozu harcerskiego w Bia?ogórze.

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama