PDF Drukuj Email

     Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom wychowanków naszego Ośrodka w 2007 roku z inicjatywy Pani Dyrektor Leny Nieśpielak udało się pozyskać komputery typu Macintosh (Apple IMC) do Szkolnej Pracowni Internetowej. Pracownia współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu  Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Pracownie komputerowe dla szkół -  2007” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, a współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Pracownia posiada 10 odrębnych stanowisk komputerowych, z których korzystają dzieci i młodzież niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

      Uczniowie poszczególnych szkół tzn. Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy na zajęciach lekcyjnych z techniki oraz przysposobienia do pracy a także wychowankowie Internatu  na zajęcia kółka komputerowego  wykonują wiele ćwiczeń na komputerze, które korygują zaburzenia funkcji poznawczych i percepcyjno - motorycznych, wspomagają  stymulację wielozmysłową, oraz wspierają  ich wszechstronny  rozwój. Należy pamiętać, że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijający się bardzo powoli, mający duże trudności i ograniczenia w pojmowaniu pojęć matematycznych, głównie abstrakcyjnych, potrzebują niekonwencjonalnych, lepszych niż tradycyjne metod nauczania w tym nauczania wspomaganego nowoczesnymi środkami technicznymi takimi jak: komputery, edukacyjne programy komputerowe, multimedia. Wychowankowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, na których poznają nowe wiadomości z zakresu obsługi tych komputerów oraz doskonalą umiejętności już nabyte. Na wszystkich tych zajęciach uczniowie ćwiczą m.in. w programach  NeoOffice, Media Blender, Photo Booth, iTunes, iPhoto,  Pages. Zapoznają się z aplikacją Dashboard. Chętnie korzystają z Internetu pogłębiając przez to swoje zainteresowania np.: sportowe, historyczne, muzyczne oraz  sprawdzają aktualności o swoich rodzinnych miejscowościach. Wykorzystują również Internet w celach rozrywkowych zapoznając się ze stronami gry on-line, uczą się samodzielnego wyszukiwania stron. Zajęcia poświęcone są również bezpieczeństwu dzieci w Internecie, kształtują właściwe nawyki korzystania z sieci oraz przekazują wiedzę o tym, jak reagować  w obliczu potencjalnych zagrożeń. W tym celu zapoznają się z treścią Programu: „Internet 3..2..1…Bezpieczeństwo w sieci”, który w sposób prosty i obrazowy ukazuje pułapki, przykrości i upokorzenia jakie mogą nas spotkać, oraz w jaki sposób można sobie poradzić z bezprawnym zamieszczaniem informacji o nas w sieci. Wychowankowie wyszukują, słuchają i oglądają teledyski na youtube, oraz odwiedzają swoje konta na Naszej Klasie, dzięki czemu mogą na bieżąco kontaktować się i wymieniać informacje ze swoimi bliskimi i znajomymi.

      Korzystając z umiejętności pracy z różnymi  programami wychowankowie  wykonują pod kierunkiem opiekunki kółka komputerowego zaproszenia na różne uroczystości, konkursy które  odbywają się w Ośrodku a także dyplomy i podziękowania. 

                                                           

 mgr Iwona Jasion

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama